15.02.2017 13:22:57 (Hanne Omvik)

Eidefoss går mot konsernorganisering 

SkjermbildeKolden sier konsernorganiseringen er mest aktuell for Eidefoss. Han ser optimistisk på selskapets fremtid.
«Eidefoss er et effektivt selskap, med mange dyktige fagfolk som har genuin vilje og motivasjon"
Les hele intervjuet med vår administrerende direktør i fagbladet Energiteknikk


Gå til startsiden
 
Klikk for Energi-sidene
 
 Søk

RSS nyheter

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631