25.06.2018 08:34:55 (Hanne Omvik)

Eidefoss skaper fantastiske ringvirkninger! 

Eidefoss ringvirkninger i lokalsamfunnet

DNB har laget en visuell framstilling om hvor store ringvirkninger AS Eidefoss bidrar med i samfunnet.


I tillegg kommer utbytte til eierkommunene våre, som kommer oss som bor her til gode. 

Lokal kraft - lokale ringvirkninger! 

Klikk på bildet for å se video

Gå til startsiden
 
Klikk for Energi-sidene
 
 Søk

RSS nyheter

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631