29.06.2018 16:31:57 (Hanne Omvik)

Årsrapporter om kraftsystemet 

shutterstock_575726662

NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært.


Avbruddsstatistikk 2017

NVEs rapport «Avbrotsstatistikk 2017» baserer seg på årlig, fylkesfordelt innrapportering fra 112 rapporteringspliktige nettselskap.

Leveringspåliteligheten i 2017 var 99,988 %, som innebærer at 0,012 % av elektrisk energi ikke nådde frem til sluttbruker. Dette plasserer 2017 blant de bedre årene i historien.

I snitt opplevde hver strømkunde 1,7 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 1 time og 52 minutter. Sammenlignet med 2016, var det både færre og kortere avbrudd i 2017.

Det var ingen enkelthendelser som førte til store avbrudd i 2017. Normalt er ekstremvær den største enkeltårsaken til avbrudd, men de to ekstremværene i 2017, Ylva og Aina, hadde kun mindre konsekvenser og førte til ikke mer enn 30 000 avbrudd til sammen.


Driften av kraftsystemet 2017

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeider NVE årlig en rapport om driften av det norske kraftsystemet. Rapporten handler om hva som har betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Dette omfatter bl.a. driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet.


Ressurssituasjon

2017 startet med historisk lave magasinnivåer, men på grunn av et mildt og nedbørsrikt vær har ressurssituasjonen normalisert seg i løpet av året. Dette er til tross for at det aldri har blitt brukt mer strøm i Norge. Den nye forbruksrekorden er på 132,9 TWh.


Bedret driftssikkerhet


Utbygging av transmisjonsnettet har ført til at flere områder har fått økt driftssikkerheten. Nord-Norge nord for Ofoten, Bergensområdet og Sunnmøre/Ålesund er tidligere problemområder som ikke opplevde redusert driftssikkerhet i 2017 takket være nye linjer som er satt i drift de siste årene.

Stavanger var det eneste området som opplevde timer med redusert driftssikkerhet ved intakt nett i 2017. Ny 420 kV linje som har fått konsesjon og i dag behandles i OED vil avbøte dette.


Høyt frekvensavvik

Frekvensen i kraftsystemet er et mål på balansen mellom produksjon og forbruk. Frekvensavvik (dvs. frekvens utenfor 50 ± 0,1 Hz) indikerer en ubalanse i systemet, og kan føre til økt sårbarhet for hendelser i systemet. Frekvensavviket i 2017 var bedre enn i 2016, men fortsatt på et historisk høyt nivå.

Det høye frekvensavviket i 2017 skyldes blant annet mange flaskehalser og økt andel uregulerbar kraftproduksjon.

Det er viktig at Statnett, sammen med de andre nordiske systemansvarlige, fortsetter å arbeid med tiltak og virkemidler for å ivareta en tilfredsstillende frekvenskvalitet i det nordiske synkronområdet. NVE følger dette arbeidet tett.

Les NVE-rapport 64-2018 Avbrotsstatistikk 2017

Les NVE-rapport 60-2018 Driften av kraftsystemet 2017

Gå til startsiden
 
Klikk for Energi-sidene
 
 Søk

RSS nyheter

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631