07.11.2018 15:05:39 (Hanne Omvik)

Kraftsituasjonen veke 44 2018 

shutterstock_709430047Auke i kraftprisane.Grunna vedlikehald var det redusert kjernekraftproduksjon i Sverige i veke 44. I tillegg gjekk kraftforbruket i Norden litt opp og vindkraftproduksjonen noko ned. Dette bidrog til prisoppgang.

I Noreg auka prisane med om lag 4 prosent samanlikna med veka før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 44 her. (PDF)

Gå til startsiden
 
Klikk for Energi-sidene
 
 Søk

RSS nyheter

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631