Alle kunder hos Eidefoss får strøm fra fornybar vannkraft

EidefossenEidefoss produserer mer i sine kraftstasjoner i løpet av året enn det som forbrukes innen våre forsyningskommuner (Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja) og derfor er du som kunde hos Eidefoss garantert at strømmen kommer fra fornybar vannkraft.Enkelte har behov for en dokumentasjon av hvor strømmen kommer fra, og vi kan utstede opprinnelsesgaranti dersom du tar kontakt med oss.

Norsk-svensk elsertifikatmarked fra 1.januar 2012

Vassdrag

I Norge og Sverige er det fra 1. januar 2012 innført et felles elsertifikatmarked for å stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Målsettingen er 26,4 TWh (milliarder kWh) ny fornybar kraftproduksjon hovedsaklig fra vannkraft, vind og bio innen 2020.

Produsenter av ny kraft vil med denne ordningen få tildelt ett elsertifikat for hver MWh (1000 kWh) som produseres og disse sertifikatene kan selges i elsertifikatmarkedet. Dette er en ekstra inntekt produsenten får i tillegg til salg av produsert kraft i det ordinære kraftmarkedet.  Ordningen er ment å vare i 15 år.

Strømforbrukere blir pålagt å kjøpe elsertifikater tilsvarende 3 % av forbruket sitt i 2012 stigende til 19,7 % i 2020. For en husholdningskunde med årsforbruk 20.000 kWh vil ekstrakostnaden med dagens pris på elsertifikat bli ca 600 kr i 2016.

Myndighetene har pålagt kraftleverandørene innkjøp av elsertifikater samt fakturering av kostnaden til sine kraftkunder. Mer info på NVE sine hjemmesider: www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/

Gå til startsiden
 
Klikk for Energi-sidene
 
 Søk

RSS nyheter

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631