Oversikt Eidefoss forsyningslinje kraftproduksjon pr.22.02.18

TØRKEKRISA 2018

Landbruket i distriktet vårt opplever den verste tørken siden 1940 tallet. Primærnæringen vår sliter med å skaffe nok fôr til dyra og flere må slakte ned deler av besetningen. Vi ønsker å hjelpe landbruket. Været får vi ikke gjort noe med, men vi ønsker å bidra med det vi kan.Tørkekrisa 2018 Eidefoss hjelper landbruket i distriktet


Eidefoss Strøm leverer strøm til rabattert pris og Eidefoss Nett reduserer den økonomiske belastningen for kraftkrevende virksomheter, som landbruket tilhører. Vi reduserer strømprisen med 30% og energileddet på nettleien med 50% (nettleiens energiledd). Vi vil samtidig informere om at effekt-toppene som oppstår i juni, juli og august teller bare med 25% av virkelig effekt. Sagt med andre ord så koster effekt om sommeren ¼ av i januar.Den rabatterte strømprisen gjelder for alle registrerte, enkeltstående vanningsanlegg i landbruket, med egen måler, i perioden juli og august 2018. Reduksjon på nettleiens energiledd kommer alle forbrukere til gode.

For en gårdbruker som vanner med en 30 kW pumpe, vil dette utgjøre en reduksjon på ca. Kr. 4500,-

AS Eidefoss oppfordrer samtidig alle næringsdrivende i distriktet vårt til å hjelpe landbruket i denne tørkekrisen. Mange bekker små, gjør en stor å!

Hvis du ikke handler lokalt i dag, kan vi hjelpe deg med å få lokalstrøm fra Eidefoss, så du kan benytte deg av tilbudet. Kontakt oss på telefon 61 23 82 00 eller e-post: kundeservice@eidefoss.no


Markedskommentar juli 2018

shutterstock_57210853Varmt og tørt vær svekker vannmagasinene i Norden og gir historisk sterke strømpriser sommeren 2018!


Det er svært sjelden vi ser så høye strømpriser i en juni måned som i år! Gjennomsnittprisen for juni var ca. 34% høyere enn for mai og ble på ca. 58-59 øre/kWh for en norsk kunde litt avhengig av prisområde, inkl. mva og påslag. Den varme og tørre værtrenden i Norden vedvarer og værprognosene indikerer en fortsatt varm sommer med lite nedbør.

Les mer »

Årsrapporter om kraftsystemet

shutterstock_575726662

NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært.


Avbruddsstatistikk 2017

NVEs rapport «Avbrotsstatistikk 2017» baserer seg på årlig, fylkesfordelt innrapportering fra 112 rapporteringspliktige nettselskap.

Leveringspåliteligheten i 2017 var 99,988 %, som innebærer at 0,012 % av elektrisk energi ikke nådde frem til sluttbruker. Dette plasserer 2017 blant de bedre årene i historien.

I snitt opplevde hver strømkunde 1,7 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 1 time og 52 minutter. Sammenlignet med 2016, var det både færre og kortere avbrudd i 2017.

Det var ingen enkelthendelser som førte til store avbrudd i 2017. Normalt er ekstremvær den største enkeltårsaken til avbrudd, men de to ekstremværene i 2017, Ylva og Aina, hadde kun mindre konsekvenser og førte til ikke mer enn 30 000 avbrudd til sammen.

Les mer »

Gå til startsiden
 
Klikk her for Om Oss forsiden
 
 Søk

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631