Historien om Eidefoss

05.06.2015 07:57:02

EidefossenEidefoss er et gammelt selskap som nærmer seg 100 år. Starten var svært tung som en kan se av historikken nedenfor, men i dag framstår selskapet som solid og godt rustet til å møte framtida.

Den 5. mai 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stifta med ingeniør Eystein Søberg fra Lillehammer som hovedmann og med få lokale aksjeeiere.  Etter en turbulent start, der kraftstasjonen ble 3 ganger dyrere enn kalkylen, gikk selskapet konkurs i 1917. Det første aggregatet ble likevel satt i drift 20.desember 1917, og første strømmen ble levert på et linjenett fra Vågåmo til Otta,  hvor klebergruva ved Bårstad på Lalm var den  største forbrukeren. I 1919 overtok Østlandske Stenexport og Vågå kommune boet og delte aksjekapitalen likt.  Dette eierforholdet og denne selskapsformen ble stående  helt til 1978. 

Etter mange tunge år ble 1936 et vendepunkt.  En del gjeld ble slettet og økonomien bedret seg. 

I 1941 ble det gitt tillatelse til utbygging av nedre del av Tessa og regulering av Tesse.  Arbeidet ble utført raskt og billig, og Nedre Tessa kom i drift i august 1942. I 1953 ble Midtre Tessa satt i drift og Øvre Tessa kom i 1956.  Konsesjon på vannoverføring fra Veo-vassdraget til Tesse ble gitt i 1960.  Den nye kraftverket i Eidefossen ble satt i drift i 1983 og øket produksjonen fra 10 til 73 GWh.

Utbyggingen av  linjenettet startet med en 25 km høyspentlinje mellom Vågåmo og Otta, som stod ferdig ved oppstarten av det første aggregatet i Eidefossen i 1917, og i 1924 ble nettet utvidet til Østlandske Stenexport sitt anlegg på Nord Sel. Strømmen kom til Dovre og Dombås i 1926 og til Lom og Lesja i 1940. Ennå gjensto en del av utkantene i regionen. Bøverdalen ble tilknyttet i 1949 og året etter var det meste av Dovre og Sel elektrifisert.

Lesja, Dovre, Sel og Lom kom inn som eiere i 1978. En unngikk da hjemfall av Eidefossen til Staten, fordi mer enn 2/3 av selskapet kom på offentlige hender. Vågå kommune eide da fremdeles 50% av aksjene, mens de fire andre kommunene delte de resterende likt mellom seg.  I 1990 endte langvarige drøftinger med at Vågå solgte 30% av sine aksjer for 20 mill. kr. til de fire andre eierkommunene slik at alle fem eierne fikk 20% hver.  

Opp gjennom årene har Eidefoss ikke bare vært et rendyrket kraftselskap, men de har også drevet med en del sideordnede aktiviteter som skiferdrift (1966-76), bilforretning og -verksted(overdratt til de ansatte i 1975) samt mekanisk verksted (solgt til de ansatte i 1990) og installasjon/salg av elektrisk utstyr (solgt til EB i 1988).

 

<-- Tilbake
Gå til startsiden
 
Klikk her for Om Oss forsiden
 
 Søk

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631