Styret i A/S Eidefoss

Etter generalforsamling 09.06.2017 har styret følgende sammensetning:

Eiervalgte styremedlemmer: Grete Sjurgard(styreleder), Arnulf Furuhovde(nestleder), Lene Sørbråten, Steinar Jøråndstad, Tronn Flittie 

Valgt av og blant de ansatte: Tore Båtstad, Inge Torkveen

 

Les mer »

Gå til startsiden
 
Klikk her for Om Oss forsiden
 
 Søk

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631