Om energiselskapet Eidefoss

Nedre Tessa 2002A/S Eidefoss er et aksjeselskap som ble etablert i 1916. Selskapets virksomhet konsentrerer seg om produksjon, distribusjon og salg av energi.

Eiere

Eidefoss er eiet av Lesja kommune, Dovre kommune, Sel kommune, Vågå kommune og Lom kommune i Nord-Gudbrandsdalen. Eierne har 20% av aksjekapitalen hver. 

Vår visjon er: "Tenk fornybart med oss!"A/S Eidefoss skal være et energiselskp som produserer, transporterer, og selger fornybar energi og utnytter selskapets forretningsmuligheter på kort og lang sikt.

Våre formål er:

Selvstendig selskap i Nord-Gudbrandsdal som gir stor, regional verdiskaping og godt utbytte til eierne.

  • Utbyttet er selskapets viktigste bidrag tilbake til lokalsamfunnet.
  • Selskapet skal i størst mulig grad utvikle og beholde lokal kompetanse og sterk, regional identitet.
  • Selskapet skal ha høy forsyningssikkerhet.  

 

Eidefoss har områdekonsesjon for å distribuere elektrisk kraft til innbyggerne i eierkommunene unntatt Sjoaområdet og Sandbumoen i Sel kommune.

Linjenettet omfatter ca. 200km 66kV linjer, 1000km 22kV linjer, 1500km lavspentlinjer og ca. 1050 nettstasjoner.

Selskapets 5 kraftstasjoner i Tessa, Smådøla og Eidefossen har til sammen en midlere årsproduksjon på 415 GWh. 

 

 

 

Organisasjon

organisasjonskartEidefoss er organisert som mange andre i energibransjen med en energiavdeling som tar hånd om den konkurranseutsatte delen, og en nettavdeling som har ansvaret for monopoldelen. I tillegg har vi støttefunksjoner som er organisert i stab under Felles administrasjon. Vi er i alt 91 ansatte.Organisasjonskart pr. 14.05.18Les mer »

Otta Biovarme AS

Firmaet vart etablert i desember 2005 og fra 01.07.2013 eier Eidefoss 100% av aksjene. Fjernvarmeanlegget var idrift i mars 2007.

Se forøvrig hjemmesiden til Otta Biovarme.

Lokalisering

Hovedkontoret til Eidefoss ligger i Vågåmo sentrum rett ved siden av kommunehuset. Besøksadressen er Edvard Storms vei 4. Hit kan du komme på besøk for å ta en "energiprat" enten det gjelder nett eller kraft.  

Les mer »

 Flere nyheter:

Kraftstasjoner og nettanlegg 
Kontakt oss 

1
Gå til startsiden
 
Klikk her for Om Oss forsiden
 
 Søk

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631