(NVE) Det ble satt i drift 266 GWh ny vannkraftproduksjon i første kvartal

I første kvartal ble det satt i drift til sammen 266 GWh ny vannkraftproduksjon. Dette fordeler seg på åtte små vannkraftverk, ett opprustings- og utvidelsesprosjekt og overføringen av Henjaelvi til Leikanger ble tatt i bruk.

I første kvartal er det ikke registrert nye vindturbiner er satt i drift.

6 TWh ny kraft er under bygging

NVE har ved utgangen av første kvartal registrert 99 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 4 TWh ny vindkraftproduksjon og 2 TWh vannkraftproduksjon. 0,2 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet fra ett vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i fjor.

Nye konsesjonsvedtak

I løpet av kvartalet ga myndighetene endelig tillatelse til tre vannkraftprosjekter med en samlet produksjon på 7,8 GWh. Videre ble det gitt avslag til seks vannkraftprosjekter.

Eidefoss Vannkraft AS bygger nytt

Eidefoss Vannkraft bygger nytt Nedre Tessa Kraftverk. Produksjon 55,7 GWh og ytelse 9,4 MW. Kraftverket erstatter de to første aggregatene som ble bygget i 1942 og 1946. Det nye kraftverket er bygget med økt fallhøyde og slukeevne slik at kraftverket kan utnytte flomvann i år med mye nedbør og tilsig. Kraftverket er nå i testfasen.