Som en konsekvens av økt smittespredning av Covid-19 den siste tiden, har Nedre Otta DA besluttet å utsette den offisielle åpningen av Nedre Otta kraftverk 2. september på ubestemt tid.

Håper på et åpningsarrangement på et senere tidspunkt

- Vi håper å kunne avholde et åpningsarrangement på et senere tidspunkt, men ut i fra dagens smittesituasjon av Covid 19 finner vi det riktig å utsette arrangementet, sier daglig leder Egil Skøien i Nedre Otta DA. Han håper imidlertid å kunne avholde et åpningsarrangement på et senere tidspunkt.
- Utbyggingen av Nedre Otta har vært et prosjekt som på alle måter har blitt gjennomført på en god måte. Som eier og utbygger hadde vi sett frem til denne dagen der vi skulle vise frem det flotte kraftanlegget. Vi beklager derfor både overfor våre innbudte gjester, leverandører og egne medarbeidere at vi i denne omgang ikke finner det riktig å gjennomføre arrangementet, sier Skøien.

Utbyggingen av Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner startet i oktober 2016 og kraftverket ble satt i drift i juni i år. Kraftverket er eid av Eidefoss Vannkraft AS og Hafslund E-CO Vannkraft AS med 50 prosent hver. Utbyggingen har hatt en total kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner og vært blant Norges største vannkraftprosjekter de siste årene. Anlegget vil produsere nok kraft til å forsyne mer enn 15 000 husstander med strøm (315 GWh). Nedre Otta-prosjektet er gjennomført på tid, under budsjett og uten alvorlige skader. 

Kontaktpersoner
Egil Skøien, daglig leder Nedre Otta DA, tlf. 901 24 620.
Ragnhild Abrante, kommunikasjonssjef, Hafslund E-CO, tlf. 959 81 387.