(Energi Norge)
I 2020 var gjennomsnittlig spotpris på kraftbørsen Nord Pool 11,6 øre per kilowattime. Det er den laveste årsprisen som noen gang har vært registrert på børsen. Første halvår i 2021 var prisen i snitt 42,9 øre per kilowattime, mens snittet de siste 10 årene har vært 27,8 øre. Strømmen utgjør normalt én tredel av samlet regning, ved siden av nettleie og offentlige avgifter.

Hvorfor var prisene så lave i 2020?

De lave strømprisene skyldtes god tilgang på kraft i kombinasjon med lavere strømforbruk enn normalt. Svært mye regn og snø i fjellet og gode vindforhold ga rekordhøy kraftproduksjon. I tillegg var 2020 det varmeste året som noen gang er målt, dermed brukte vi mindre strøm til oppvarming. På toppen av dette var det begrenset kapasitet på kablene til våre naboland, noe som reduserte muligheten til å eksportere overskuddskraft. 

Hvor mye høyere blir strømregningen i år?

En husholdning med et gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kilowattimer i året, har betalt rundt 2500 kroner mer for strømmen første halvår i 2021 sammenliknet med det rekordbillige fjoråret. Forskjellen fra det mer normale året 2019 ble imidlertid bare et par hundrelapper. (Regnestykket tar ikke hensyn til at temperaturforskjeller kan ha påvirket strømforbruket.) 

Hva skyldes den store økningen vi har sett i 2021?

En kald vinter og vår førte til høyere forbruk av strøm til oppvarming.  
Uvanlig lite nedbør har gitt mindre "drivstoff" til vannkraftproduksjon. Fyllingsgraden i kraftmagasinene er i august 10 prosentpoeng lavere enn normalt for årstiden. 
Høye strømpriser på kontinentet, som blant annet skyldes økte brenselspriser og en dobling av CO2-prisen det siste året. Dette påvirker også strømprisene her hjemme.

Hvorfor har strømprisen i Nord-Norge tidvis vært mye lavere enn i sør?

Nord-Norge har i perioder hatt mildere vær enn resten av landet, noe som reduserer strømforbruket. Samtidig har kraftproduksjonen i landsdelen vært høy. Det er imidlertid ikke nok kapasitet på kraftlinjene sørover og over grensa mot Sverige til å "eksportere" overskuddskraften. Da presses strømprisene i Nord-Norge ned.

Hvorfor påvirkes norske strømpriser så mye av Europa?

Norge fikk sin første strømkabel til Sverige i 1960. Siden den gang har vi koblet oss sammen med en rekke andre land. Det gir tryggere strømforsyning og bedre utnyttelse av kraftressursene, men fører også til at vi blir mer påvirket av prisene i våre naboland. Norge har likevel hatt Europas laveste strømpriser i over 20 år – og slik vil det fortsette. 

Hva betyr de nye kablene til Tyskland og England for strømprisen?

Statnetts to nye kabler er ventet å øke den gjennomsnittlige strømprisen i Norge med 3-5 øre per kilowattime. Normalt vil de bidra til jevnere priser gjennom året – altså noe lavere om vinteren og noe høyere om sommeren. Priseffekten er beskjeden og vil ikke føre til kontinentale strømpriser i Norge. NVEs analyser viser at uten mellomlandskabler kunne strømprisene i Norge vært to-tre ganger høyere om vinteren. 

Hva betyr økt vindkraftproduksjon for prisene?

Rundt åtte prosent av den årlige kraftproduksjonen i Norge kommer nå fra vindkraft. Mer vindkraft bidrar til lavere strømpriser. Men ettersom produksjonen varierer etter vindforholdene, vil vi også få mer ustabile priser. Derfor er det viktig å videreutvikle den mer fleksible vannkraften som kan regulere produksjonen opp og ned etter behov. 

Har det noe å si for prisen hva slags strømavtale jeg har?

Tre av fire norske strømkunder har en avtale koblet til spotprisen på den nordiske kraftbørsen. Det vil si at strømregningen følger svingningene i markedet. Strømleverandørene tar normalt et fast påslag per måned og/eller per kilowattime for å levere tjenesten, men dette utgjør bare rundt tre prosent av den samlede regningen. Kunder som ønsker større forutsigbarhet, kan velge fastprisavtale med varighet på opptil flere år.

Hva sier markedet om prisutsiktene for resten av 2021?

Månedskontraktene for resten av året handles nå for mellom 65 og 70 øre per kilowattime på Nasdaq-børsen. Men spotprisen som de fleste strømavtaler er knyttet opp mot, kan svinge både over og under dette, avhengig av hva slags vær vi får de kommende månedene. Mildt og vått vær vil presse prisene ned, mens kaldt og tørt vær vil presse prisene opp.  

Hvordan vil prisene utvikle seg i årene fremover, når vi skal bruke stadig mer strøm?

Ifølge NVEs kraftmarkedsanalyse vil kraftforbruket i Norge øke med rundt 25 prosent frem mot 2040, grunnet elektrifisering og industriutbygging. Dette ventes å bli dekket inn av ny kraftproduksjon fra både vann, vind og sol. Gjennomsnittlig kraftpris vil ligge mellom 38 og 42 øre, men på kort sikt vil prisene være svært væravhengige, slik vi har sett de siste årene.