Eidefoss Strøm AS er strømleverandøren som selger strøm fra der hjertet ditt bor, og vi leverer strøm over hele landet. Ærlig og fornybar energi basert på vannet fra Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell kan du altså få uansett hvor du bor.  Du kan altså få "en liten bit frå heime" uansett hvor du bor, har hytte eller driver næring.

Eidefoss Strøm er en lokal, ærlig og trygg leverandør som baserer seg på god kundeservice, ærlige tilbakemeldinger og konkurransedyktige priser.

Når skal du kontakte Eidefoss Strøm?

Dersom du har spørsmål om for eksempel

 • bestille strøm til huset, hytta eller bygningen din 
 • din eksisterende strømavtale
 • forbruket ditt 
 • flytting
 • endring av kontaktinformasjon
 • betalingsutsettelse eller generelle fakturaspørsmål
 • Min Side

www.eidefosstrom.no tlf. 61 23 82 00
e-post kundeservice@eidefoss.no
Facebook facebook/eidefoss Instagram instagram/eidefoss

Eidefoss Nett AS er ansvarlig for at alle linjer og kabler fungerer og transporterer strømmen til deg. Dette innebærer først og fremst drift og vedlikehold av eksisterende nett, men også bygging av nytt nett når det trengs. Eidefoss Nett AS er nettselskapet i Nord-Gudbrandsdal, og vil i løpet av 2021 skifte navn.

Når skal du kontakte Eidefoss Nett (får nytt navn i 2021)?

Dersom du opplever strømbrudd eller har spørsmål om for eksempel

 • feil på strømnettet
 • byggestrømskasser
 • trefelling
 • øke kapasiteten på det elektriske anlegget
 • spørsmål om nettleie, leveringsplikt eller strømmåleren din
 • kabelpåvisning

www.eidefossnett.no 
e-post kundeservice.nett@eidefoss.no
tlf. 61 23 82 90

Eidefoss Vannkraft AS produserer fornybar strøm fra små og store vannkraftverk i Nord-Gudbrandsdal: Rosten Kraftverk, Smådøla Kraftverk, Øvre Tessa Kraftverk, Midte Tessa Kraftverk, Nedre Tessa Kraftverk, Eidefossen Kraftverk, og Nedre Otta Kraftverk.

Når skal du kontakte Eidefoss Vannkraft?

Dersom du har interesse eller spørsmål rundt

 • vannføring
 • vannstand
 • produksjon
 • webkamera
 • utbyggingsprosjekter

Eidefoss Vannkraft www.eidefossvannkraft.no

Eidefoss Fiber AS

har gjennom de siste ti årene investert over 100 millioner kroner i fiber. Alle våre eierkommuner begynner nå å få bra dekningsgrad, og vi arbeider målretta hver dag for at flest mulig av innbyggerne i regionen skal få fiber etter hvert.

Eidefoss Biovarme AS

er det nye navnet til Otta Biovarme fra 01.01.2020. Vi har ett anlegg på Otta som produserer mellom 6 og 11 GWh varmyvann basert på lokalt biobrensel. Anlegget ble satt i drift i et samarbeid mellom OIS (Otta Sag) med 20 % og Eidefoss med 80 %. I 2012 ble Eidefoss eneeier.

Eidefoss Strøm blir søster