Kilde: DistriktsEnergi

I 2013 fikk Statnett oppdraget fra NVE om å realisere en felles datahub for kraftbransjen. Dette kom som en følge av at NVE i 2011 vedtok at alle husstander skulle få installert AMS-målere. 

Mandag denne uken startet Elhuben og samle data fra AMS-målerne og dette ble markert i går med en "offisiell" åpning.

Effektivt sluttbrukermarked

-Med Elhub har kraftbransjen tatt et stort skritt mot en mer effektiv, moderne og fulldigitalisert kraftbransje, sier Peer Olav Østli, styreleder for Elhub as og konserndirektør for IKT i Statnett i en pressemelding.  Dette ble understreket også fra Statsråden onsdag, som også benyttet anledningen til å rose Statnett, NVE og ikke minst alle nettselskapene for at Elhuben nå er i gang.  Det ble understereket at Elhuben er et resultat av et godt samarbeid i bransjen.

Elhub gir et mer digitalisert og effektivt sluttbrukermarked for strøm. Forbruksverdier for alle forbrukere blir gjort tilgjengelig og fordelt på ansvarlige kraftleverandører på daglig basis. Elhub gir korrekt kundeinformasjon, og legger til rette for fullt ut automatiserte prosesser for leverandørbytter, endrede kundeforhold og fakturaunderlag. Han viser til at 379 markedsaktører nå er koplet opp til Elhuben som registrerer forbruk, produksjon og nettutveksling fra 3,2 millioner strømmålere. Bare på to dager er 42 000 leverandørbytter registrert i Elhuben. 

Hjelper strømkundene til å spare strømkostnader

-Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle prosesser hos nettselskapene som tidligere krevde mange ressurser og tok mye tid, forklarer Østli. Elhub vil også gi tilgang til informasjon som er sentral i forhold til energieffektivisering og smarte løsninger slik det grønne skiftet krever, sier Østli.

Elhub vil motta og kvalitetssikre mer enn 70 millioner verdier fra alle landets kraftselskaper og deres strømmålere hver eneste dag.

-Løsningen benytter avansert teknologi som gir høy ytelse, samtidig som informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt, legger Østli til.

Figuren viser hvordan dataflyten i strømmarkedet forbedres og effektiviseres. Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle og ressurskrevende prosesser hos nettselskapene (Kilde: Statnett)

NVE som tok initiativet til etableringen av Elhub er godt fornøyd.

-Etableringen av Elhub er et viktig ledd i moderniseringen av strømnettet, og målet er at den nye fellesløsningen skal bidra til å holde kostnadene nede. Statnett, nettselskapene og kraftleverandørene har gjort en formidabel jobb for å etablere den felles datahuben. Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle og ressurskrevende prosesser hos nettselskapene, slik at kostnadene kan holdes nede. Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert strømpris, slik at de kan spare penger på å flytte forbruket til timer med lavere strømpris, sier konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

Forenkler og forbedrer strømmarkedet

Strømmarkedet forenkles og forbedres når all informasjon går via en egen datahub. Alle måleverdier skal sendes fra netteier til denne datahuben, der kraftleverandør kan hente disse igjen. Alle aktører får dermed en plass å forholde seg til med hensyn til data som skal sendes og hentes.

Det er Accenture som har utviklet Elhub på oppdrag av Statnett.

Dette er Elhuben:

Elhub er et effektiviserings- og digitaliseringsprosjekt for kraftmarkedet. Elhub er et sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub. Elhub planlegges idriftsatt i februar 2019.

Elhuben kan sammenlignes med Bankenes betalingssentral. I dag snakker «alle med alle» – når Elhuben er oppe og står, skal «alle snakke med Elhuben».

Løsningen vil hver dag samle forbruksdata fra nærmere tre millioner forbrukere og produsenter og prosessere 72 millioner måleverdier for foregående døgn. Deretter skal informasjonen gjøres tilgjengelig for markedsaktørene.

I tillegg skal Elhub håndtere markedsendringer slik som bytte av leverandør, bostedsflyttinger samt øvrig informasjon relatert til hver forbruker. I stedet for å samle og prosessere denne informasjonen hos og mellom 350 forskjellige aktører, samles det nå på et sted.

For strømleverandørene skal Elhub gi mer presis og effektiv håndtering av kunder, og lavere kostnader, samtidig som de vil kunne tilby nye tjenester. For forbrukere skal Elhub gjøre det enklere å følge opp forbruket og skifte strømleverandører, gi en enklere faktura og tilgang til nye smarte løsninger for å redusere strømforbruket.

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. 

Kilde: DistriktsEnergi