Her er 4 spørsmål du kan stille deg:

  1. Har du senket varmepumpa eller panelnovnene?
  2. Trenger Elvestadkabelen fortsatt å stå på?
  3. Står varmekablene i gangen forsatt på like høyt som tidligere i vinter?
  4. Er utelyset på selv om det er lysere ute?

Heldigvis gjør de milde temperaturene at strømetterspørselen i Norden er på langt lavere nivåer enn hva som er normalt. Forbruksnivået er nå mer likt det vi pleier å se rundt påsketider. Dette er veldig ulikt det markedet forventet tidligere i år, da februar så ut til å skulle bli iskald. Samtidig som vi ser at de milde temperaturene bidrar til å senke strømprisene i Norden, er også vindfulle Tyskaland med på å gi oss i Norge hyggeligere priser.