• Strømprisen: Den prisen strømleverandørene til enhver tid får på strømbørsen Nord Pool. 
  • Påslaget er det strømleverandørene tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg. Påslaget er enten per kWh, et fast månedsbeløp, eller en kombinasjon av disse. En andel av påslaget går også til å betale lovbestemte elsertifikater.
  • Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Nettleien avhenger også av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.
  • Avgiftene består av elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift. Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene. Deler av landet er fritatt for noen av avgiftene.
  • En del strømleverandører tilbyr én felles faktura, såkalt gjennomfakturering.

Dette består strømregningen din av.

Forbruksmønsteret styrer hvor mye du betaler for strøm

Fyrer du for kråka? I Norge bruker vi mest strøm til oppvarming. Å redusere innetemperaturen med én grad reduserer energiforbruket med 5% per år. Etterisolering og montering av sparedusj er andre effektive tiltak for å spare strøm. 

Fordeling av strømforbruk i norske husholdninger.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

For spørsmål om fakturaen og strømforbruket ditt, kontakt strømleverandøren din. For spørsmål om strømmåleren, måleverdier og det elektriske anlegget ditt, kontakt nettselskapet ditt.