Både Noreg og Norden har hatt nettoimport i årets to første veker. Høg vindkraftproduksjon i Norden og Tyskland har bidrege til dette.

Kraftprisane i Norden vart meir like i førre veke samanlikna med veka før. Prisane i Noreg gjekk litt ned, medan prisane i dei andre nordiske landa gjekk opp.