Trass i oppgangen vart Noreg framleis nettoimportør av kraft i veke 3.

Kraftprisane i Noreg auka 4-6 prosent samanlikna med veka før til over 50 øre/kWh for heile landet.