Montel melder at Forbrukertilsynets direktør Trond Rønningen ønsker muligheten til å kunne gi bot til strømleverandører for mangelfull varsling av prisendringer på strømkontrakter.
Det kom frem på Vinterkonferansen i Energi Norge-regi på tirsdag.
Rønningen ble spurt om hva han syntes om den frivillige sertifiseringsordningen
for strømleverandører som Energi Norge har lansert i samarbeid med DNV.
– Jeg tror det er helt nødvendig at bransjen tar tak i dette selv for å rydde opp. Det er
veldig positivt at man inngår den typen bransjenormer. Så er det ganske selvsagt mye
av det som står i der [i bransjenormen]. Dette er noe vi har vært opptatt av i mange år,
så det er ikke noe nytt, sa Rønningen.
Han la til at det ikke er nok at strømbransjen selv innfører en bransjenorm.

Må ha muligheten til å sanksjonere

– Vi må ha klare regelverk, og også muligheten til å sanksjonere. Vi spiller nå inn
overfor departementet behovet for å endre prisopplysningsforskriften slik at dette blir
klart og tydelig. Og så vil vi foreslå at vi får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr
for mangelfull varsling, noe vi ikke har i dag, sa Rønningen.
Han la til at kombinasjonen av gode bransjestandarder og et oppdatert regelverk
vil være det som skal til for å skjerpe kontrollen med strømleverandørene ytterligere.
Rønningen fikk også spørsmål om dagens regelverk ikke er godt nok.

Enklere å ta de useriøse strømleverandørene

– Vi mener det er et stykke vei å gå der. Hvis vi får klare hjemler til å ilegge
overtredelsesgebyr og prisopplysningsforskriften oppdateres, så tenker vi at det blir
enklere for oss å gå inn å ta de useriøse aktørene i markedet, sa Rønningen. Gert Ove
Mollestad.