Få kontroll på energibruken

Det finnes mye annet som er mer givende enn å til enhver tid ha oversikt og kontroll over energibruken. Hvor stort er egentlig strømforbruket på turisthytta? Hvilke maskiner og verktøy bruker mest strøm i verkstedet, eller hvilken bygningsmasse bør du gjøre noe med for å få ned strømkostnadene på gården? Kanskje er din bedrift i kategorien som kan søke støtte fra det offentlige? Vår samarbeidspartner Enøk-senteret kan besvare disse spørsmålene for deg.

Jungelen av spørsmål er stor, og ofte blir dette lagt under teppet

Er du en av de som klør seg i hodet når det blir snakk om uinteressante temaer som energibruk? Da er du ikke alene! Mange utsetter dette nettopp fordi det føles uinteressant, og ikke minst uoversiktlig. Hadde enda noen kunne gjort denne jobben for meg, er det mange som tenker.
Vet du hva? Det er det. 

Spesialavtale for kunder i Eidefoss Strøm*

Enøk-senteret har lang erfaring og høy kompetanse på å kartlegge muligheten for å redusere både forbruk og kostnader. De er spesialister på analyse, energiledelse, energimerking og overvåkning for å nevne noe. 

Nå får kunder i Eidefoss Strøm (med forbruk over 100 000 kWh/år) halv pris på et besøk fra Enøk-senteret! De ser på dagens situasjon, samtidig som de ser på mulighetene for å redusere både forbruk og kostnader for din bedrift. 

Få mer tid til å drive med det du faktisk vil

Med visshet om at du bruker strøm på en smart og kostnadseffektiv måte, får du mer tid til å drive med det du faktisk vil. Ta kontakt og avtal et besøk i dag, og få mer tid til å drive med det du faktisk vil. 

Kontakt vår mann i Gudbrandsdalen

Paul Rune Ingebringtsen
E-post paulrune@enok-senteret.no
Mob 98259013

Enøk.-senteret AS
E-post post@enok-senteret.no
Tlf sentralbord 70060000

Logo Enøk-senteret

*Avtalen gjelder for kunder med strømforbruk over 100 000 kWh per år i Eidefoss Strøm AS. Tjenesten koster kr 2200,- eskl. mva. + reise ihht statens regulativer. Tjenesten faktureres av ENØK-senteret.