Gjennomslaget skjer etter 92 uker effektiv drift og nesten ett år tidligere enn hva vi hadde sett for oss når vi startet prosjektet. Med et tverrsnitt på 90 kvadratmeter hadde vi ikke sett for oss en gjennomsnittlig inndrift på 60 meter i uka. Dette kan vi nå gledelig konstatere at vi har hatt. For å gi det et perspektiv er det tatt ut i snitt 11.000 faste kubikkmeter hver uke siden oppstart. Dette tilsvarer ca. 2,5 meter høy fylling på en standard fotballbane. Dette har resultert i en godt synlig tipp ca. 11 km vest for Otta.

En annen gledelig observasjon er at Skanska til nå ikke har hatt fraværsskader på de nær 350.000 registrerte timeverkene på anlegget.

I kraftstasjonen er det aller meste av mekanisk utstyr som skal støpes inn montert og betongarbeidene følger oppsatt plan, med kraftstasjon klar til hovedmontasje til våren. Det følger deretter ca. 1 år med montasje før anlegget kan settes i drift.

De bygningsmessige og mekaniske arbeidene ved inntaket (dam Eidefossen) er nesten ferdig og forventes å ferdigstilles til våren.