Strategisk veivalg

Eidefoss tok et strategisk veivalg da vi revurderte vår strategiske plan i 2009. Da fjernet vi utbygging av vindkraft som et strategisk mål, og bestemte oss for å prioritere aktuelle vannkraftprosjekter i området vårt. Dette har resultert i Smådøla kraftverk (50 GWh i 2015), deleierskap i Rosten kraftverk (50 GWh på oss i 2018) og Nedre Otta kraftverk som settes i drift våren 2020 (155 GWh på oss).

Denne strategien har vært diskutert i styret og med eierne etter hvert som vindkraft har blitt mer interessant økonomisk sett, og konklusjonen har hele veien vært nei. Dette har vært begrunnet i at vi er i et område som grenser inn til nasjonalparker og uberørte naturområder i stor grad, og disse områdene ønsker vi å bevare for framtida.

Vindkraft ble senest diskutert i eiermøtet i Eidefoss 15. november 2018, og vi sakser fra referatet:

"NVE har sendt høringsforslag på områder i Nord-Gudbrandsdalen som kan være aktuelle for vindkraftutbygging. Eierne i Eidefoss har innsigelser, da dette fort kommer i konflikt med nasjonalparkområder og reiselivssatsing."

Ingen tvil om at Eidefoss ikke satser på vindkraft

Eidefoss har vurdert vindkraftsatsing for 6-7 år siden, og konkluderte med å prioritere videre vannkraftutbygging, både ut fra argumenter som Sel har lagt til grunn, samt økonomiske vurderinger for Eidefoss.