Organisasjonskart per 01.05.2019

Eidefoss er p.t organisert som mange andre i energibransjen med en energiavdeling som tar hånd om den konkurranseutsatte delen, og en nettavdeling som har ansvaret for monopoldelen. I tillegg har vi støttefunksjoner som er organisert i stab under Felles administrasjon. Vi er i alt 91 ansatte.

På Nettavdelingen finner vi alle som planlegger, drifter og vedlikeholder nettanleggene våre. I tillegg er tilsyn og måling organisert der. 

På Energiavdelingen foregår alt som har med kraftproduksjon og kraftomsetning å gjøre, samt byggtekniske oppgaver. 

På Felles administrasjon ligger økonomifunksjon, IKT, lønn, fakturering og andre støttefunksjoner til kjernevirksomhetene Nett og Energi. 

Vår organisasjon er preget av stor kunnskapsbredde og stor fleksibilitet der vi hjelper hverandre etter behov.