Organisasjonskart konsern per 18.10.2021

AS Eidefoss har etablert selskapsmessig skille i henhold til krav i Energiloven med virkning fra 01.01.2020. Da ble AS Eidefoss morselskap med samme org.nr som i dag, mens Eidefoss Strøm AS, Eidefoss Nett AS,  Eidefoss Vannkraft AS og Eidefoss Fiber AS ble nye datterselskaper sammen med Eidefoss Biovarme AS, som var datterselskap fra før.  Vi er ca. 90 ansatte. 

Områdekonsesjon og anleggskonsesjoner ble overført fra AS Eidefoss til Eidefoss Nett AS gjennom konsesjon av 04.11.2019. Overføring av anleggskonsesjoner fra AS Eidefoss til Eidefoss Vannkraft AS ble gjennomført i februar 2020. Eidefoss Nett, Eidefoss Strøm og Eidefoss Vannkraft har fått omsetningskonsesjon fra NVE. 

I Eidefoss Nett utfører vi planlegging, drift og vedlikehold av nettanleggene våre. I tillegg er tilsyn og måling organisert der.

I Eidefoss Vannkraft foregår planlegging, drift og vedlikehold av våre 8 heleide kraftverk. I tillegg har vi daglig drift(arbeid i kraftverkene) i de deleide kraftverkene Rosten og Nedre Otta, samt styring og overvåking av Nedre Otta fra vår kraftsentral. 

I Eidefoss Strøm selger vi strøm til kunder lokalt og nasjonalt.

I Eidefoss Fiber bygger vi stamfiber og fiber til heimen(FTH) og leier ut infrastrukturen til Eidsiva Bredbånd.

Eidefoss Biovarme eier et biovarmeanlegg på Otta. Driften utføres av Eidefoss Vannkraft. 

Morselskapet AS Eidefoss utfører oppgaver innen økonomi, finansiering, IKT og personal for datterselskapene.