Eiere

Eidefoss er eiet av Lesja kommune, Dovre kommune, Sel kommune, Vågå kommune og Lom kommune i Nord-Gudbrandsdalen. Eierne har 20% av aksjekapitalen hver. 

Vår visjon er: "Tenk fornybart med oss!"

A/S Eidefoss skal være et energiselskap som produserer, transporterer, og selger fornybar energi og utnytter selskapets forretningsmuligheter på kort og lang sikt. 

Eidefoss skal

  • Være en lokal samfunnsbygger og ha sterk lokal identitet.
  • Være et energikonsern i Nord-Gudbrandsdal som gir stor regional verdiskaping og stabilt utbytte til eierne.
  • Utvikle og bygge lokal kompetanse og benytte egne og lokale ressurser så langt det er rasjonelt.
  • Ha god forsyningssikkerhet.
  • Være en stabil og attraktiv arbeidsplass.
  • Ta ansvar og bidra til samfunnets bevissthet rundt fornybar og bærekraftig energi.

Eidefoss har områdekonsesjon for å distribuere elektrisk kraft til innbyggerne i eierkommunene unntatt Sjoaområdet og Sandbumoen i Sel kommune.

Linjenettet omfatter ca. 80km 132kV linjer, 200km 66kV linjer, 1000km 22kV linjer, 1500km lavspentlinjer og ca. 1050 nettstasjoner.

Selskapets syv kraftstasjoner i Tessa, Smådøla, Rosten (24,5% eierandel) og Eidefossen har til sammen en normal årsproduksjon på 474 GWh.

Les mer om kraftstasjonene under Vannkraft.