Eiervalgte styremedlemmer:

  • Grete Sjurgard(styreleder)
  • Tronn Flittie (nestleder)
  • Arnulf Furuhovde
  • Lene Sørbråten 
  • Tone Bakken 

Valgt av og blant de ansatte:

  • Tore Båtstad
  • Lars Rune Melby

Styret i teams-møte

(Klikk på bildet for full størrelse)