Eiervalgte styremedlemmer:

  • Grete Sjurgard(styreleder)
  • Arnulf Furuhovde(nestleder)
  • Lene Sørbråten 
  • Steinar Jøråndstad 
  • Tronn Flittie 

Valgt av og blant de ansatte:

  • Tore Båtstad
  • Inge Torkveen