Vi tilbyr avtalen til målepunkt som ligger i forsyningsområdet til Fjellnett AS (tidl. Eidefoss Nett AS) i kommunene Vågå, Lom, Dovre, Lesja og Sel.

  • Fastpris til 79,90 øre/kWh med bindingstid til 1. januar 2023


Strømavtalen har en fast pris på 79,90 øre/kWh (63,92) og har bindingstid til 01.01.2023. Avtalen trer i kraft fra bestillingsdato, og tidligst 01.01.2022.

Er du ny kunde i Eidefoss tar det 2-5 dager fra bestillingsdato til avtalen trer i kraft, og tidligst 01.01.2022. Eidefoss Strøm AS sørger for oppsigelse av avtalen du har hos din eksisterende strømleverandør.

Avtalen har en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må du dekke Eidefoss Strøm AS sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningspliktige prinsipper, i tillegg til et avviklingsgebyr på kr 500,-.
Etter avtaleperiodens utløp blir du automatisk flyttet over på strømavtalen Spotpris.

NB. Målepunktet må ligge i forsyningsområdet til Fjellnett AS (tidl. Eidefoss Nett AS) i kommunene Vågå, Lom, Dovre, Lesja og Sel.

*Fastprisen på 79,90 øre/kWh inneholder påslag, fastbeløp og myndighetspålagte elsertifikat. Oppgitte priser i parentes er eks. mva. Etterskuddsbetaling hver måned.