09.08.2018 09:00:39 (Hanne Omvik)

Kraftsituasjonen veke 31 2018 

Vannmagasin fylles oppVassmagasina i Noreg fyllast.


For fyrste gang på fem veker auka vassmagasinfyllinga i Noreg, grunna meir regn enn normalt.


Det var lav vindkraftproduksjon i Danmark, og som følgje av høge temperaturar i sjøvatnet til nedkjøling av reaktorane, reduserte Sverige sin kjernekraftproduksjon førre veke. Dette bidrog til at Norden hadde nettoimport av kraft for sjette veke på rad.

Kraftprisen i Noreg og Norden er framleis høg. Den gjennomsnittlege prisen for nordisk kraft for juli var 49 øre/kWh, som er det høgaste nokon gang for juli månad.

Les meir og last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 31 fra NVE

Gå til startsiden
 
Klikk for Energi-sidene
 
 Søk

RSS nyheter

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631