Om loven

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. (Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

Styret i AS Eidefoss har vedtatt overordnede krav (PDF, 194KB) som forplikter hele konsernet, samt våre leverandørkjeder til å arbeide kontinuerlig og aktivt med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurdering

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

AS Eidefoss sin redegjørelse for aktsomhetsvurdering (PDF, 337KB) gjelder alle selskapene i konsernet.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på strom@eidefoss.no