Angrerett

I følge Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) har forbrukere rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før angrefristen går ut.

Kundens rett til å angre

Dersom du har inngått avtalen ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, kan du gå fra strømavtalen innen 14 dager etter at avtalen ble inngått, uten å oppgi noen grunn. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtaleinngåelse eller fra den dagen du har mottatt informasjon om angrerett. 

Utøvelse av angrerett

Ønsker du å benytte deg av angreretten kan du gjøre dette ved å underrette oss om din beslutning om å gå fra avtalen, enten pr tlf 61238200, pr e-post til kundeservice@eidefoss.no, eller ved personlig oppmøte på vår kontoradresse Edvard Storms veg  4, 2680 Vågå. 
Du kan også benytte deg av angreskjema som du finner her (PDF, 708KB). Veiledning til utfylling av skjemaet finner du her. (PDF, 126KB)
Du har bevisbyrden for at angreretten din har blitt gjort gjeldende innenfor firsten, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

Konsekvenser ved bruk av angreretten

Avtalen har normalt oppstart 15 dager etter bestilling. Dersom du velger oppstart raskest mulig (tidligst to virkedager ) eller overtagelse av nytt anlegg tilbake i tid (senest 30 virkedager tilbake i tid) må du ettertrykkelig bekrefte dette i bestillingsøyeblikket. Du har fortsatt angrerett, og må være inneforstått med at du må betale for strømmen du har brukt frem til leveransen avsluttes.


Angreskjema (PDF, 708KB)

Opplysninger om angrerett (PDF, 96KB)