Logo som skal benyttes i forbindelse med sponsorstøtte er konsernlogoen til AS Eidefoss.