Med kunnskap, pålitelighet og god energi skal vi være ditt verdivalg!

Hent energien lokalt, og ikke la verdiene forsvinne ut av regionen vår. Eidefoss er Gudbrandsdalens eneste lokaleide leverandør, og overskuddet vårt går tilbake til lokalmiljøet.

Avtalene kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, og sammenstilling av alle avtaler finner du her: Prisliste