Overskuddet fra kraftproduksjon og kraftsalg går i hovedsak tilbake til våre eierkommuner, men vi er allikevel opptatt av å bidra med det vi kan direkte til nærmiljøet.

Eidefoss sponser årlig arrangement og arbeid for store og små i våre eierkommuner.
Vi prioriterer søknader som omhandler aktiviteter og arrangement for barn under 13 år i regi av frivillige lag og organisasjoner. 

Kjenner du noen, eller er du selv med i noe som arbeider for eller med frivillige arrangement? Da håper vi du søker, eller oppfordrer andre til å søke om støtte. Fyll ut skjemaet under eller send søknad til firmapost@eidefoss.no innen søknadsfristen som er 1. februar.

 

Søknad om sponsormidler


Hvilke kanaler er søker tilstede i og benytter seg av under arrangementet