Personvernforordningen er en lov EU har vedtatt (den blir også kalt GDPR, som står for general data protection regulation). Loven skal gjelde i alle EU- og EØS-landene. I Norge er det med virkning fra 20. juli 2018 vedtatt en ny Lov om personopplysninger. 

Loven vil gjelde alle bedrifter i Norge (og alle som har ansatte). 

Eidefoss sin personvernerklæring. (PDF, 282KB)