17.10.2018 17:48:51 (Hanne Omvik)

Kraftsituasjonen veke 41 2018 

shutterstock_99647405(NVE) Høge temperaturar gav lågare kraftprisar.


I samband med lågare forbruk, mykje tilgjengeleg kraft og ein reduksjon i brenselsprisar, gjekk kraftprisen i Noreg kraftig ned førre veke.

Temperaturane auka markant i heile landet i veke 41. Store deler av snøen som hadde lagt seg i fjellet smelta og i samband med mykje nedbør, førte dette til høg vassføring og flaum i områda på begge sider av Langfjella.

Kraftproduksjonen i Noreg gjekk likevel ned samanlikna med veka før. Dette skjedde grunna lågare forbruk i heile Norden, og ei auke i vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark.


Gå til startsiden
 
Klikk for Energi-sidene
 
 Søk

RSS nyheter

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631