29.11.2018 08:08:32 (Hanne Omvik)

Kraftsituasjonen veke 47 2018 

shutterstock_764693563(NVE) Forbruket auka kraftig grunna kulda.Frå veke 46 til 47 gjekk den gjennomsnittlege temperaturen ned med 8 gradar i Oslo, og det var ein tilsvarande reduksjon i temperatur. i resten Norden. Sidan mykje av oppvarminga i hushald i Noreg føregår med elektrisitet auka dette forbruket av kraft. Auken var på 19 prosent, noko som er ei stor endring på ei veke.

Den kraftige auken i forbruket medverka til høgare kraftpriser, då meir produksjon måtte nyttast for å dekkje opp forbruket.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 47 her
. (PDF)

Gå til startsiden
 
Klikk for Energi-sidene
 
 Søk

RSS nyheter

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost@eidefoss.no - www.eidefoss.no

Telefon / Fax: 61 23 82 00 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631