AS EIDEFOSS er, i likhet med flere andre energiselskaper, et vertikalintegrert selskap. Det betyr at vi både produserer (Vannkraft), distribuerer (Nett) og selger strøm (Strøm) i samme selskapet.

SIDEN vi er et slik selskap stiller NVE (Norges Vassdrag- og energidirektorat) strenge krav til at nettavdelingen ikke skal ha muligheten til å utnytte informasjon eller gi konkurransefortrinn på tvers av avdelingene. Mer om dette står beskrevet i kapittel 8 i Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

DERFOR må nettavdelingen blant annet ha adskilt hjemmeside. I Eidefoss har alle avdelingene egne hjemmesider, kundeservice og telefonnummer.

NÅR skal du ta kontakt med Eidefoss Nett?
Dersom du opplever strømbrudd eller har spørsmål om for eksempel

 • feil på strømnettet
 • byggestrømskasser
 • trefelling
 • øke kapasiteten på det elektriske anlegget
 • spørsmål om nettleie, leveringsplikt eller strømmåleren din
 • kabelpåvisning

www.eidefossnett.no 
E-post kundeservice.nett@eidefoss.no
Tlf. 61 23 82 90

NÅR skal du ta kontakt med Eidefoss Strøm?
Dersom du har spørsmål om for eksempel

 • bestille strøm til huset, hytta eller bygningen din 
 • din eksisterende strømavtale
 • forbruket ditt 
 • flytting
 • endring av kontaktinformasjon
 • betalingsutsettelse eller generelle fakturaspørsmål
 • sponsorstøtte
 • Min Side

www.eidefosstrom.no
E-post kundeservice.strom@eidefoss.no
Tlf. 61 23 82 00

NÅR skal du ta kontakt med Eidefoss Vannkraft?
Dersom du har interesse eller spørsmål rundt

 • vannføring
 • vannstand
 • produksjon
 • webkamera
 • utbyggingsprosjekter

Eidefoss Vannkraft www.eidefossvannkraft.no