Frivillig merkeordning

Ordningen er til for å gi både privatkunder og bedrifter et valg mellom fornybar og ikke-fornybar strøm, og ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC). Opprinnelsegarantier er en frivillig merkeordning for strøm for å bevise at en mengde kraft er produsert fra et spesifisert kraftverk. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon. 

Det er strømleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter og selger det videre til strømkundene. Strømleverandørene kan da tilby strømkundene en garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker. Det er valgfritt for kunden om den vil inkludere opprinnelsesgarantier i sitt strømabonnement. 

Dersom du kjøper opprinnelsesgaranti vil du ikke fysisk få strøm fra kraftverket du kjøpte fra, men du har et bevis som dokumenterer at du allikevel kan påstå det. Dersom du ikke kjøper opprinnelsesgarantier vil det være NVE’s årlige varedeklarasjon som viser hvilke strømkilder strømmen din kom fra.

Kan brukes til markedsføring

Det blir viktigere og viktigere for bedrifter å bevise at de tar hensyn til miljøet. Å være i forkant med å redusere klimaavtrykket kan gi fordeler i for eksempel anbudskonkurranser, omdømmebygging og ikke minst kundevekst.

Når bedrifter kjøper opprinnelsesgarantier på den elektriske kraften de bruker i produksjon og tjenesteyting, kan de markedsføre at bedriften kun kjøper fornybar kraft og ikke etterlater seg Co2-avtrykk på strømmen som brukes. Hos Eidefoss får bedriften et sertifikat som kan benyttes i markedsøyemed.

Serifikat Opprinnelsesgaranti fra Eidefoss

Sporing av strømmen

NVE offentliggjør hvert år en nasjonal varedeklarasjon for elektrisitet, som er korrigert for handel med opprinnelsesgaratiner, og er måten vi sporer strøm på. Beregningen av varedeklarasjonen tar utgangspunkt i all strøm solgt i Norge det foregående året. Strømkjøp med opprinnelsesgarantier trekkes fra. Strømmen med ukjent opprinneIse blir erstattet med et estimat for sammensetningen av strøm det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for i Europa (europeisk restmiks). I 2020 var dette 59 % fossile brensler, 30 % kjernekraft og bare 11 % fornybart i Norge. 

Den lave andelen fornybart kommer av at nesten alle som produserer fornybar kraft i Norge har solgt opprinnelsesgarantiene videre til forbrukere som ønsker å dokumentere fornybar kraft. Disse garantiene vil derfor tas ut av varedeklarasjonen til NVE.

Du kan lese mer om opprinnelsesgarantiordningen på Forbrukertilsynet og NVE sine sider.
 


Jeg vil vite mer om Opprinnelsesgarantier