Strøm og nettleie

Du som strømkunde skal betale for både strøm og nettleie. Du betaler for strømmen du har brukt, til din strømleverandør. Nettleia betaler du til ditt lokale nettselskap for å få fraktet strømmen til deg gjennom strømnettet, i tillegg til vedlikehold av strømlinjene nettselskapet ditt drifter. Nettleia inkluderer også avgifter til staten i form av Enovaavgift, forbruksavgift og merverdiavgift (MVA).

To fakturaer blir til én

Gjennomfakturering/fellesfakturering betyr i praksis at nettselskapet sender faktura for betaling av nettleia til kundens strømleverandør, som så betaler nettleia på vegne av kunden. Strømleverandøren fakturerer deretter kunden for nettleia via strømregningen.

Har du for eksempel strøm fra Eidefoss Strøm AS, og Elvia AS som din lokale netteier? Da har du tidligere mottatt faktura på nettleien fra Elvia AS, i tillegg til en egen faktura på strøm fra oss som din strømleverandør. Nå innlemmer vi nettleien din inn i strømfakturaen fra oss, slik at du betaler både strøm og nettleie på samme faktura.

Enklere for kundene

Dette koster selvfølgelig ikke noe ekstra, og du trenger heller ikke foreta deg noe. Ordningen medfører ingen endringer for deg, annet enn at du nå får kun én faktura å forholde deg til. Lettvindt, ikke sant? Billig for deg, og bra for miljøet.

Dersom du har avtale om AvtaleGiro og/eller eFaktura, vil denne gå som normalt. 
Fakturadetaljer som viser hva du betaler for nettleie, og hva du betaler for strøm står på fakturaen.

Illustrasjon faktura - kraft og nettleie.

 

Har Eidefoss Strøm avtale med mitt lokale nettselskap?

Per mai 2024 har vi gjennomfaktureringsavtale med følgende nettselskaper:

Savner du ditt lokale nettselskap i oversikten over? Nøl ikke med å kontakte oss.

Du kan lese mer om gjennomfakturering på NVE sine hjemmesider og på Lovdata sine hjemmesider.