Sidan mykje av oppvarminga i hushald i Noreg føregår med elektrisitet auka dette forbruket av kraft. Auken var på 19 prosent, noko som er ei stor endring på ei veke.Den kraftige auken i forbruket medverka til høgare kraftpriser, då meir produksjon måtte nyttast for å dekkje opp forbruket.