Prisane gjekk opp i alle nordiske prisområde i veke 50. Medverkande årsakar til oppgangen var høgare forbruk grunna kulde, låg vindkraftproduksjon, samt høgare CO2- og brenselprisar.

Trass i prisauken i Norden er det fortsatt høgare prisar i Europa. I førre veke resulterte det i ein auke av norsk vasskraftproduksjon og netto eksport ut av Noreg og Norden.