Hva er en plusskunde?

En plusskunde er en forbrukskunde som har installert en produksjonskilde som f.eks. et solcelleanlegg bak målepunktet. Det kan også være mindre vind- eller vannkraftanlegg. På enkelte tider av året produseres det mer strøm enn det du selv forbruker, og da kan du selge denne strømmen til oss.

Hvem kan bli plusskunde?

Alle kunder som har strøm til huset sitt kan i prinsippet bli plusskunde. Det må likevel sørges for at ethvert produksjonsanlegg, som tilkobles nettet, er dimensjonert slik at det ikke forstyrrer spenningskvaliteten. Videre er det viktig at det nye anlegget meldes inn til din lokale netteier (i Nord-Gudbrandsdalen er det Fjellnett AS) via en autorisert elektroinstallatør. Ta gjerne en sjekk med din lokale netteier der du bor, før du går igang med planleggingen.

Kan alle produsenter tilknyttes plusskundeordningen?

En plusskunde kan ikke ha innmating som på noe tidspunkt overstiger 100 kW. Anlegg som kan mate inn > 100 kW eller som leverer elektrisk kraft til andre sluttbrukere er konsesjonspliktige, og må søke omsetningskonsesjon hos NVE.

Finnes det tilskuddsordninger for meg?

Energifondet Enova har ulike tilskuddsordninger for kunder som ønsker å bidra til en mer fornybar energiproduksjon og mer effektiv energibruk. Du kan lese mer om Enova sine støtteordninger her.

Hva får jeg i betaling for overskuddsstrømmen min?

Vi kjøper din overskuddsstrøm for 1 kr/kWh inntil 5000 kWh + fastbeløp kr. 0,-. Produserer du mer enn 5000 kWh, betaler vi deg spotpris, som følger svingningene time for time i prisområdet du bor i. Her kan du lese mer om strømavtalen Solspot.

 

Logo Eidefoss Strøm AS