Energi Norge: I rapporten er det utarbeidet en vurdering av forventet kostnad knyttet til behov for nettinvesteringer som følge av elektrifisering av personbiler i Norge.

– Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Rapporten anslår at investeringsbehovet i ekstra kapasitet i nettet vil være på om lag 11 milliarder kroner, dersom ladingen av alle elbiler skal skje når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt. Tilsvarende sum kan man dermed spare ved å gjøre brukerne bevisste på effektutfordringen i disse anstrengte timene.

– Tallene NVE kommer med i denne rapporten er et tydelig tegn på at måten vi bruker strømnettet på må bli smartere. Dette handler i bunn og grunn om å gi kundene mulighet til å bruke nettet når det er god plass, for alle er tjent med at nettselskapene unngår store investeringer i nettet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Anslagene i rapporten er beregnet for et scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområder som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområder med bl.a. jordbruk og hytter.

Les hele rapporten her.