Prisforskjell i sør

I Norge har prisskillet i hovedsak vært mellom nord (NO3 og NO4) og sør (NO1, NO2, NO5) det siste året, men i de siste dagene og ukene har det oppstått en forskjell også internt i sør hvor NO2 (hvor bl.a. Kristiansand og Stavanger ligger) har fått en høyere pris enn NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet). 

Prisene for uke 24 endte følgende:
NO1190øre/kWh
NO2225øre/kWh
NO312øre/kWh
NO412øre/kWh
NO5190øre/kWh

Årsaken til at NO2 har fått en høyere pris kommer av at det er dette prisområdet som har den laveste magasinfyllingen sammenlignet med normalen og i tillegg har de store eksportkablene til Europa. Normalt ville NO1 og spesielt NO5 kunne dekke dette kraftbehovet, men i det siste har kraftflyten nådd øvre kapasitet. 

Vær og geopolitikk

Etter en tørr vår i sør har nedbøren normalisert seg. Dette bør gi muligheter for å ligge lavere i pris enn resten av Europa hvor krigen i Ukraina fortsetter å påvirke prisen daglig. Etter en rolig periode hvor prisen på gass har vært relativt stabil, ble en viktig gassrørledning fra Russland til Tyskland uventet tatt ut for vedlikehold. Dette har sendt gassprisen i Tyskland opp 50 % på få dager, og vil føre til betydelig dyrere strøm i Europa. Strøm i Tyskland er nå estimert å koste 2,6 kr/kWh i gjennomsnitt for hele juli. 

Prisforventninger

Den voldsomme prisøkningen på strøm i Europa vil ha betydning i Sør-Norge, men med mer normal nedbør fremover vil ikke hele prisøkningen smitte over. En gjennomsnittspris på et sted rundt 2 kr/kWh virker sannsynlig for Sør-Norge. 
 
For Midt-Norge og Nord-Norge er prisforventningen en fortsatt lav pris frem mot høsten.