Prisforskjell i sør

I Norge har prisskillet i hovedsak vært mellom nord (NO3 og NO4) og sør (NO1, NO2, NO5) det siste året, men i de siste dagene og ukene har det oppstått en forskjell også internt i sør hvor NO2 (hvor bl.a. Kristiansand og Stavanger ligger) har fått en høyere pris enn NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet). 

Prisene for uke 25 endte følgende:
NO1199øre/kWh
NO2277øre/kWh
NO310øre/kWh
NO410øre/kWh
NO5199øre/kWh

Årsaken til at NO2 har fått en høyere pris kommer av at det er dette prisområdet som har den laveste magasinfyllingen sammenlignet med normalen og i tillegg har de store eksportkablene til Europa. Normalt ville NO1 og spesielt NO5 kunne dekke dette kraftbehovet, men i det siste har kraftflyten nådd øvre kapasitet. 

Mer nedbør og LNG til Storbritannina

Det er varslet mer nedbør enn normalt for hele Norge den neste uken. Dette vil redusere sannsynligheten for at de økte prisene i Europa også vil føre til økt pris i Sør-Norge. En annen faktor som kommer til å bidra til å holde prisen nede er mer kraftimport fra Storbritannia som opplever lavere priser etter store leveranser av LNG. 

Prisforventninger

Den voldsomme prisøkningen på strøm i Europa vil ha betydning i Sør-Norge, men med mer normal nedbør fremover vil ikke hele prisøkningen smitte over. En gjennomsnittspris på et sted rundt 2 kr/kWh virker sannsynlig for Sør-Norge. 
 
For Midt-Norge og Nord-Norge er prisforventningen en fortsatt lav pris frem mot høsten.