NVE: Temperaturane fall i Noreg førre veke og bidrog til ein auke i kraftforbruket. Samstundes vart vindkraftproduksjonen i Norden halvert frå veka før, noko som førte til større etterspurnad etter norsk regulerbar kraft og høgare kraftprisar i Noreg. Nord-Noreg hadde den lågaste kraftprisen i Norden med 44 øre/kWh, medan dei andre prisområda i Noreg hadde ein vekespris mellom 61 og 66 øre/kWh.

Vedlikehaldsarbeid gir for tida redusert kapasitet på fleire kraftledingar, både internt i Noreg og på mellomlandsforbiningar. I sørlege Noreg var det stor reduksjon i kapasiteten mot Danmark (DK1) og Sverige (SE3) samanlikna med veka før. Mindre tilgjengeleg utvekslingskapasitet frå sørlege Noreg bidrog truleg til fleire timar med flaskehals mot kontinentet, og lågare prisar i sørlege Noreg enn nord på kontinentet.

Statistikk vassmagasin

Du kan lese meir om vassmagasinstatistikk her.

 

Følg med på strømforbruket ditt

Last ned appen og få full oversikt og kontroll over strømpriser og forbruk. Spar strøm, penger og miljøet med full oversikt og kontroll over strømforbruket ditt.

Følg med på spotpriser og forbruket ditt! I appen kan du også få varsel når strømprisen er ekstra høy, prognose for kostnader og mye mer. Du kan også lage din personlige framside slik at du får kjapp tilgang til informasjonen som er nyttig for akkurat deg.

 

Sjekk ut appen banner.