Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger kan søke om strømstøtte. Søkeren må ha eget organisasjonsnummer for å kunne søke. Du finner mer informasjon om dette på hjemmesiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvordan søke?

Tilsynet vil trolig åpne søknadsskjemaet i januar. Dokumentasjon på foreningens strømforbruk må vedlegges. Følg med på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

Når er søknadsfristen?

Ordningen tilsynet forvalter gjelder fra april 2022 og ut 2023. Søknadfristen for støtte til tredje og fjerde kvartal 2023 vil trolig bli i midten av februar.

Hvilke kostnader blir kompensert?

Strømstøtten blir bereget ut ifra foreningens dokumenterte forbruk, og gjelder områder som har en månedlig snittpris på over 70 øre/kWh. Det har ingenting å si hvilken strømavtale eller hvilke strømleverandør foreningen har.

Abonner på varsel

Du kan motta e-postvarsel om denne strømstøtteordningen. Da får du blant annet melding når søknadsfristen nærmer seg, eller om søknadsfristen skulle bli endret.

Abonner på varsel på tilskudd.no.

Ofte stilte spørsmål 

Er du usikker på om din frivillige organisasjon kan søke?

Se Lotteri- og stiftelsestilsynets egen Ofte stilte spørsmål og svar om strømstøtteordningen.