TAKK for eit elektrisk år

Strømåret 2022 har vore spesielt på mange måtar. Strømprisane har svinga frå låge dalar til høge fjell. I Nord-Gudbrandsdalen har vi vore heldige med låge strømprisar i omtrent heile år, men no i desember har prisane auka også her. Prisane har dei siste vekene vore på nivåar vi ikkje er vande med, og heldigvis så får alle hushaldningar automatisk strømstøtte frå staten dersom områdeprisen kjem over 87,5 øre/kWh i snitt pr månad.

Takk for alle gode samtalar, fine attendemeldingar, og alle nye kundar i 2022.
Vi gler oss til neste år!

Har du spørsmål om strømstøtte, eller ynskjer du å følgje med på strømprisane der du bur?

 Alt om dette og meir til finn du på heimesida vår.

Ellers er det berre å ta kontakt med oss for ein triveleg stømprat.

 

God energi sendes til deg frå oss, og vi ynskjer deg ei riktig god jul 

med ljos og varme frå Eidefoss.

Strømpikene i Eidefoss Strøm AS.