Vegavgiften må du betale til Vegdirektoratet (ikke valgfritt), mens drivstoffet kan du selv bestemme hvor du vil kjøpe.

Nettleien må du betale til nettselskapet der du bor (ikke valgfritt), mens strømmen kan du selv bestemme hvor du vil kjøpe.

Nettselskapet fakturerer nettleien

Netteier eier og har ansvaret for strømnettet du benytter for å få strøm frem til din bolig. Det finnes mange nettselskap i Norge, men hver enkelt har sitt avgrensede område og er naturlige monopol. Dette fordi det ikke er hensiktsmessig eller samfunnsøkonomisk rasjonelt å åpne for at flere selskaper skal bygge ut konkurrerende kraftnett.

Nettleien er dermed prisen du betaler for å få fraktet strømmen til din bolig gjennom strømnettet – og vedlikehold av dette.

Strømleverandøren fakturerer strømforbruket

Strømleverandøren (bensinstasjonen) velger du selv. Dette er selskapet du kjøper elektrisk strøm (drivstoff) fra og kan velge mellom mange forskjellige aktører med ulike priser og avtalevilkår. Det er imidlertid den samme strømmen du får i kontakten – uansett hvilken leverandør som velges.

Strømprisen er det du kjøper strømmen for, målt per kWh.

For de som kun får én faktura er det skilt mellom kraft (strøm) og nettleie. Det ene beløpet går til strømleverandøren du selv har valgt, mens det andre går til ditt lokale nettselskap. De som ikke har fellesfaktura får to regninger; en fra strømleverandøren og en fra sitt lokale nettselskap.