Eidefoss tok et strategisk veivalg da vi revurderte vår strategiske plan i 2009. Da fjernet vi utbygging av vindkraft som et strategisk mål, og bestemte oss for å prioritere aktuelle vannkraftprosjekter i området vårt. Dette har resultert i Smådøla kraftverk (50 GWh i 2015), deleierskap i Rosten kraftverk (50 GWh på oss i 2018) og Nedre Otta kraftverk som settes i drift våren 2020 (155 GWh på oss).

Denne strategien har vært diskutert i styret og med eierne etter hvert som vindkraft har blitt mer interessant økonomisk sett, og konklusjonen har hele veien vært nei. Dette har vært begrunnet i at vi er i et område som grenser inn til nasjonalparker og uberørte naturområder i stor grad, og disse områdene ønsker vi å bevare for framtida.

Vindkraft ble senest diskutert i eiermøtet i Eidefoss 15. november 2018, og vi sakser fra referatet:

"NVE har sendt høringsforslag på områder i Nord-Gudbrandsdalen som kan være aktuelle for vindkraftutbygging. Eierne i Eidefoss har innsigelser, da dette fort kommer i konflikt med nasjonalparkområder og reiselivssatsing."

Eidefoss har vurdert vindkraftsatsing for 6-7 år siden, og konkluderte med å prioritere videre vannkraftutbygging, både ut fra argumenter som Sel har lagt til grunn, samt økonomiske vurderinger for Eidefoss.

Ut fra dette er det ingen tvil om at Eidefoss ikke satser på vindkraft.

Vi har blitt landsdekkende strømleverandør nylig basert på lokal kraft fra Nord-Gudbrandsdalen, og tar gladelig imot nye strømkunder fra hele Norge! Vi er konkurransedyktige, og leverer god kundeservice basert på ærlig, åpen og troverdig informasjon.