Vi ønsker først og fremst å takke for det gode engasjementet og alle henvendelser vi har fått det siste døgnet. Samtidig ønsker vi å oppklare sambygdingers oppfatning av vår deltakelse i Vågå energipark. 

På nettsiden til Fred. Olsen Renewables blir vi fremstilt som en deltaker i vind- og solkraftprosjektet Vågå energipark. Dette er feil, og vi har her forsøkt å svare så forståelig som mulig på spørsmålene vi har fått fra dere. 

Dersom du savner svar på ditt spørsmål her, så nøl ikke med å ta kontakt med oss for en trivelig strømprat.

Er Eidefoss en part eller eier i vindkraftprosjektet på Jettfjellet?

 • Nei, Eidefoss er verken partner eller eier i dette prosjektet.

Hvilken rolle har Eidefoss i dette prosjektet?

 • Eidefoss har ingen rolle i dette prosjektet, men har blitt invitert inn som regionalt energiselskap etter forslag fra Vågå, Dovre og Lesja kommuner.
  Vi har verken takket ja til invitasjonen eller stilt oss bak prosjektplanene.

Vurderer Eidefoss å bli med som eier?

 • Det er kommunen og lokalpolitikerne i Vågå som bestemmer om det skal bygges vind- og solkraft på Jettfjellet i Vågå. Dersom grunneiere og Vågå kommune er positive, vil de og de andre eierkommunene vurdere Eidefoss sin deltagelse i prosjektet.

Hvem eier og bestemmer over Eidefoss?

 • Det er innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen som eier Eidefoss. Kommunene Vågå, Lom, Lesja, Dovre og Sel eier 20 % hver. Kommunestyret er det øverste organet, som bestemmer over kommunens virksomhet og økonomi. Kommunestyret består av folkevalgte sambygdinger som er valgt av innbyggerne i hver kommune. Det er derfor viktig at innbyggere viser engasjement, og tar dette opp med sine lokalpolitikere. 
  Dermed er det til sjuende og sist du og resten av innbyggerne i Nord-Gudbrandsdal som bestemmer over Eidefoss.

Hvorfor ble Eidefoss presentert som en partner/eier i brosjyre og på nettsiden til Fred. Olsen Renewables?

 • Det ble ved en feil ikke gitt tydelig nok tilbakemelding da tekstforslag ble oversendt til oss for korrektur. Vi var ikke tydelige nok på hvilke opplysninger som skulle benyttes i informasjonsbrosjyre og nettside, grunnet meget kort tidsfrist. Derfor har vi varslet Fred. Olsen Renewables om at informasjonsteksten er feil, og at vår logo ikke skal benyttes.
  Dette er korrigert i dag.

Står Eidefoss fremdeles fast på strategien om å ikke bygge ut vindkraft?

 • Ja, Eidefoss står fremdeles fast på strategien om å ikke bygge ut vindkraft ut fra våre eieres tydelige signaler de siste 10-15 årene. 
  Vårt primære satsningsområde er og blir vannkraftproduksjon.
   

Hva er Eidefoss sitt samfunnsansvar?

 • Et av våre viktigste bidrag til lokalsamfunnet er å produsere, transportere og selge fornybar energi på en solid, framtidsrettet og ansvarlig måte. 
  Vi skal fortsatt bidra til regional vekst til det beste for næringsliv og innbyggere.

Er det noe du savner svar på?

Ta kontakt med oss for en trivelig strømprat - vi er tilgjengelig for deg i de fleste kanaler.